nagrzewnica master bez odprowadzenia spalin

Do rozprowadzania ciepła wykorzystuje się wodę

nagrzewnica master bez odprowadzenia spalin
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.
Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja.